30 lipca 2008 r. Rudi oficjalnie reaktywował zespół pod nazwą Rudi Schuberth i Wały Jagiellońskie. Aktualny skład: leader + Andrzej Pawlukiewicz kbd., Zbigniew Seroka g., Tadeusz Leśniak kbd., Wojciech Bobrowski b., Artur Malik dr.